DESDERMAN Care hånddesinfektionsmiddel 1 liter

 • LeverandørDESDERMAN

Beskrivelse

Desderman Care hånddesinfektionsmiddel 1000 ml, alkoholisk indgnidningspræparat til hænderne er:
 • bakteriedræbende (herunder TB), svampedræbende og virucid (herunder lipofile og hydrofile vira: HBV, HCV, HIV, Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes Simplex og Noro vira)
 • Norovirus-effektivitet testet i 15 sekunder (i henhold til de nyeste testmetoder (murin norovirus))
 • Beskytter og plejer huden efter tygning
 • fri for farve og parfume
 • hurtigtvirkende og hurtigtørrende på grund af ethanolbasen
til:
 • Hygiejnisk hånddesinfektion
 • Kirurgisk hånddesinfektion

Dette produkt er kun til professionelle slutbrugere og leveres IKKE til private brugere!

FARE: Brug biocider med forsigtighed. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug, og opbevar produktet utilgængeligt for børn.

Faresætninger: (H225) Meget brandfarlig væske og damp. (H319) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H412) Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

Forsigtighedsregler: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Må ikke ryges. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes til et anerkendt affaldshåndteringsanlæg.

DESDERMAN Care hånddesinfektionsmiddel 1 liter

 • LeverandørDESDERMAN
Produktets form

SKU: P.100.0550

25,53 € Inkl. moms 21,45 € Ekskl. moms Inkl. moms plus forsendelse Leveringstid: 3-5 arbejdsdage


  • Hurtig levering
  • Krypteret betaling
  • Log ind med din virksomhedskonto for at se priser på vægte.

  Information om medicinsk udstyr
  Dette er medicinsk udstyr. Søg råd hos en specialist, og læs indlægssedlen.

         

  Beskrivelse

  Desderman Care hånddesinfektionsmiddel 1000 ml, alkoholisk indgnidningspræparat til hænderne er:
  • bakteriedræbende (herunder TB), svampedræbende og virucid (herunder lipofile og hydrofile vira: HBV, HCV, HIV, Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes Simplex og Noro vira)
  • Norovirus-effektivitet testet i 15 sekunder (i henhold til de nyeste testmetoder (murin norovirus))
  • Beskytter og plejer huden efter tygning
  • fri for farve og parfume
  • hurtigtvirkende og hurtigtørrende på grund af ethanolbasen
  til:
  • Hygiejnisk hånddesinfektion
  • Kirurgisk hånddesinfektion

  Dette produkt er kun til professionelle slutbrugere og leveres IKKE til private brugere!

  FARE: Brug biocider med forsigtighed. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug, og opbevar produktet utilgængeligt for børn.

  Faresætninger: (H225) Meget brandfarlig væske og damp. (H319) Forårsager alvorlig øjenirritation. (H412) Skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger.

  Forsigtighedsregler: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Må ikke ryges. Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket. Indholdet/beholderen bortskaffes til et anerkendt affaldshåndteringsanlæg.

  Sidst set

  Footer image

  © 2024 HCTT Europe GmbH, Berlin, din partner inden for komplementær medicin siden 1998

  • American Express
  • Apple Pay
  • Google Pay
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa