Desinfectie van oppervlakken

16 producten


 • FERMACIDAL D2, desinfectie van oppervlakken en voorwerpen, bus van 5 liter (P.100.0072)

  FERMACIDAL FERMACIDAL D2, desinfectie van oppervlakken en voorwerpen, bus van 5 liter (P.100.0072)

  Fermacidal D2 is geschikt voor de snelle desinfectie van nat afwasbare oppervlakken en voorwerpen van allerlei aard. Het lost bloed op, neutraliseert geurbacteriën en is geurloos. Vlekt niet en veroorzaakt geen huidirritatie. Heeft een goede materiaalcompatibiliteit met metalen, rubber en plastic onderdelen. Is niet vluchtig en oxideert geen metalen. Fermacide D2 is bacteriedodend en schimmeldodend (Candida). Effectief tegen hepatitis B, HIV, tuberculose en rotavirussen en influenza A griepvirussen (H5N1 vogelgriep, H1N1 varkensgriep). GEBRUIK Fermacidal D2 wordt meestal gebruikt in het huishouden, in de medische sector en ook in openbare instellingen (ook geschikt voor elektronische apparaten). ACTIEVE INGREDIËNTEN Quaternaire ammoniumverbinding complex, met mogelijkheid van additieven zoals corrosieremmer, geurstof of kleurstof. VERPAKKINGSEENHEDEN 50ml pompverstuiver (artikelnr. P.100.0070) 1 liter spuitfles (artikelnr. P.100.0071) 5 liter jerrycan (alleen voor professionele gebruikers !, artikelnr. P.100.0072) 10 liter jerrycan (alleen voor professionele gebruikers !, artikelnr. P.100.0075) BAG-nr. CHZB0445

  129,71 €  25,94 € / l

  109,00 € Excl. BTW

 • FERMACIDAL D2, sprayflacon voor desinfectie van oppervlakken en voorwerpen, 1 liter (P.100.0071)

  FERMACIDAL FERMACIDAL D2, sprayflacon voor desinfectie van oppervlakken en voorwerpen, 1 liter (P.100.0071)

  Fermacidal D2 is geschikt voor de snelle desinfectie van nat afwasbare oppervlakken en voorwerpen van allerlei aard. Het lost bloed op, neutraliseert geurbacteriën en is geurloos. Vlekt niet en veroorzaakt geen huidirritatie. Heeft een goede materiaalcompatibiliteit met metalen, rubber en plastic onderdelen. Is niet vluchtig en oxideert geen metalen. Fermacide D2 is bacteriedodend en schimmeldodend (Candida). Effectief tegen hepatitis B, HIV, tuberculose en rotavirussen en influenza A griepvirussen (H5N1 vogelgriep, H1N1 varkensgriep). GEBRUIK Fermacidal D2 wordt meestal gebruikt in het huishouden, in de medische sector en ook in openbare instellingen (ook geschikt voor elektronische apparaten). ACTIEVE INGREDIËNTEN Quaternaire ammoniumverbinding complex, met mogelijkheid van additieven zoals corrosieremmer, geurstof of kleurstof. VERPAKKINGSEENHEDEN 50ml pompverstuiver (artikelnr. P.100.0070) 1 liter spuitfles (artikelnr. P.100.0071) 5 liter jerrycan (alleen voor professionele gebruikers !, artikelnr. P.100.0072) 10 liter jerrycan (alleen voor professionele gebruikers !, artikelnr. P.100.0075)

  37,96 €  37,96 € / l

  31,90 € Excl. BTW

 • FERMACIDAL D2, desinfectie van oppervlakken en voorwerpen, 10 liter bus (P.100.0075)

  FERMACIDAL FERMACIDAL D2, desinfectie van oppervlakken en voorwerpen, 10 liter bus (P.100.0075)

  Fermacidal D2 is geschikt voor de snelle desinfectie van nat afwasbare oppervlakken en voorwerpen van allerlei aard. Het lost bloed op, neutraliseert geurbacteriën en is geurloos. Vlekt niet en veroorzaakt geen huidirritatie. Heeft een goede materiaalcompatibiliteit met metalen, rubber en plastic onderdelen. Is niet vluchtig en oxideert geen metalen. Fermacide D2 is bacteriedodend en schimmeldodend (Candida). Effectief tegen hepatitis B, HIV, tuberculose en rotavirussen en influenza A griepvirussen (H5N1 vogelgriep, H1N1 varkensgriep). GEBRUIK Fermacidal D2 wordt meestal gebruikt in het huishouden, in de medische sector en ook in openbare instellingen (ook geschikt voor elektronische apparaten). ACTIEVE INGREDIËNTEN Quaternaire ammoniumverbinding complex, met mogelijkheid van additieven zoals corrosieremmer, geurstof of kleurstof. VERPAKKINGSEENHEDEN 50ml pompverstuiver (artikelnr. P.100.0070) 1 liter spuitfles (artikelnr. P.100.0071) 5 liter jerrycan (alleen voor professionele gebruikers !, artikelnr. P.100.0072) 10 liter jerrycan (alleen voor professionele gebruikers !, artikelnr. P.100.0075)

  309,40 €  30,94 € / l

  260,00 € Excl. BTW

 • MIKROZID AF-doekjes JUMBO, voor snelle desinfectie van medische hulpmiddelen, 1 blik à 200 doekjes (P.100.0542_L)

  MIKROZID AF-doekjes JUMBO, voor snelle desinfectie van medische hulpmiddelen, 1 blik à 200 doekjes (P.100.0542_L)

  MIKROZID AF doekjes - 1 blik met 200 gebruiksklare doekjes Snelle desinfectie op alcoholbasis voor medische hulpmiddelen in alle omgevingen en afveegbare oppervlakken van alle soorten met een verhoogd infectierisico en de noodzaak van korte contacttijden, bijv: Oppervlakken in de buurt van patiënten Patiëntenbehandelunits Onderzoeksbanken Operatietafels met aangrenzende werkoppervlakken Oppervlakken van medische apparatuur Gebruik desinfectiemiddelen zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Het product is uiterst compatibel met metalen en kunststoffen (behalve acrylglas en alcoholgevoelige verf). Neem de brand- en explosiebeveiliging in acht bij het gebruik van desinfectiemiddelen op alcoholbasis in het BR-voorschrift "Desinfectiewerkzaamheden in de gezondheidszorg". Alleen kleine oppervlakken behandelen. Het wisbereik is afhankelijk van de kamertemperatuur en de structuur van het te desinfecteren oppervlak. Meer informatie is op aanvraag verkrijgbaar.De bus bijvullen: Desinfecteer eerst uw handen en trek nieuwe beschermende handschoenen aan. Zorg er tijdens het hervullen voor dat de handschoenen niet door andere activiteiten worden besmet. De dop van het deksel moet voor elke navulling opnieuw worden behandeld. Tijdens het herbehandelen wordt de dop gedesinfecteerd met een oppervlakte-desinfectiemiddel op alcoholbasis. Dit product is uitsluitend bestemd voor professionele eindgebruikers en wordt NIET geleverd aan particuliere gebruikers! LET OP: Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Buiten bereik van kinderen houden. Gevarenaanduidingen: (H226) Ontvlambare vloeistof en damp. (H319) Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (H336) Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Voorzorgsmaatregelen: P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 - Inademen van dampen/nevel vermijden, P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken, P280 - Beschermende handschoenen (bijv. nitrilrubber)/oogbescherming dragen, P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig enkele minuten met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Blijven spoelen. P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: medische hulp inroepen.

  29,69 €

  24,95 € Excl. BTW

 • MIKROZID Vloeibaar, aldehydevrije alcoholische desinfectie van oppervlakken/voorwerpen 1 liter (P.100.0540)

  MIKROZID Vloeibaar, aldehydevrije alcoholische desinfectie van oppervlakken/voorwerpen 1 liter (P.100.0540)

  Mikrozid Vloeibaar 1 literSnel desinfectiemiddel op alcoholbasis voor medische hulpmiddelen en medische inventaris- Zeer geschikt voor onderzoekstafels - patiëntenbehandelunits en aangrenzende oppervlakken - oppervlakken van medische apparatuur - binnen zeer korte tijd over het algemeen effectief - goede bevochtigingseigenschappen - snelle, streeploze droging® De Mikrozid Liquid producten zijn effectief tegen o.a. bacteriën (incl. TB), schimmels, hepatitis B virussen, HIV, HCV, adenovirussen en rotavirussen.Dit product is alleen voor professionele eindgebruikers en wordt NIET geleverd aan particuliere gebruikers!LET OP: Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Buiten bereik van kinderen houden.Gevarenaanduidingen: (H226) Ontvlambare vloeistof en damp. (H319) Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (H336) Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.Voorzorgsmaatregelen: P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 - Inademen van dampen/nevel vermijden, P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken, P280 - Beschermende handschoenen (bijv. nitrilrubber)/oogbescherming dragen, P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig enkele minuten met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Blijven spoelen. P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: medische hulp inroepen.

  27,61 €  27,61 € / l

  23,20 € Excl. BTW

 • Gigasept Instrumente AF ontsmettings- en reinigingsmiddel, bus van 5 liter

  Gigasept Instrumente AF ontsmettings- en reinigingsmiddel, bus van 5 liter

  Gigasept 5 literGigasept Instrument AF Desinfectie en reiniging van chirurgische instrumenten, accessoires, patiëntencouches, herbruikbare naalden enz.Opmerking: Dit is een biocide. De veiligheidsinformatiebladen geven mogelijke gevaren aan. De symbolen voor gevaarlijke stoffen moeten in acht worden genomen.

  169,87 €  33,97 € / l

  142,75 € Excl. BTW

 • MIKROZID AF JUMBO doekjes, REFILL BAG met 220 stuks (P.100.0542_X)

  MIKROZID AF JUMBO doekjes, REFILL BAG met 220 stuks (P.100.0542_X)

  MIKROZID AF JUMBO doekjes, REFILL BAG met 200 stuks gebruiksklare doekjes, voor gebruik met Jumbo Dosis Mikrozid (Art. P.100.0542_L) Snelle desinfectie op alcoholbasis voor medische hulpmiddelen in alle omgevingen en afveegbare oppervlakken van alle soorten met een verhoogd infectierisico en de noodzaak van korte contacttijden, bijv: Oppervlakken in de buurt van patiënten Patiëntenbehandelunits Onderzoeksbanken Operatietafels met aangrenzende werkoppervlakken Oppervlakken van medische apparatuur Gebruik desinfectiemiddelen zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Het product is uiterst compatibel met metalen en kunststoffen (behalve acrylglas en alcoholgevoelige verf). Neem de brand- en explosiebeveiliging in acht bij het gebruik van desinfectiemiddelen op alcoholbasis in het BR-voorschrift "Desinfectiewerkzaamheden in de gezondheidszorg". Alleen kleine oppervlakken behandelen. Het wisbereik is afhankelijk van de kamertemperatuur en de structuur van het te desinfecteren oppervlak. Meer informatie is op aanvraag verkrijgbaar.De bus bijvullen: Desinfecteer eerst uw handen en trek nieuwe beschermende handschoenen aan. Zorg er tijdens het hervullen voor dat de handschoenen niet door andere activiteiten worden besmet. De dop van het deksel moet voor elke navulling opnieuw worden behandeld. Tijdens het herbehandelen wordt de dop gedesinfecteerd met een oppervlakte-desinfectiemiddel op alcoholbasis.Dit product is uitsluitend bestemd voor professionele eindgebruikers en wordt NIET geleverd aan particuliere gebruikers!LET OP: Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Buiten bereik van kinderen houden.Gevarenaanduidingen: (H226) Ontvlambare vloeistof en damp. (H319) Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (H336) Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.Voorzorgsmaatregelen: P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 - Inademen van dampen/nevel vermijden, P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken, P280 - Beschermende handschoenen (bijv. nitrilrubber)/oogbescherming dragen, P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig enkele minuten met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Blijven spoelen. P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: medische hulp inroepen.

  26,78 €

  22,50 € Excl. BTW

 • MIKROZID Vloeibaar, aldehydevrije snelle desinfectie van medische hulpmiddelen, bus van 5 liter (P.100.0545_M)

  MIKROZID Vloeibaar, aldehydevrije snelle desinfectie van medische hulpmiddelen, bus van 5 liter (P.100.0545_M)

  Mikrozid Liquid 5 liter, gebruiksklare oplossing voor snelle desinfectie van medische hulpmiddelen.Aldehydevrij effectief binnen zeer korte tijd, residuvrij drogend en goede bevochtigingseigenschappen - Zeer geschikt voor onderzoekstafels - Patiëntenbehandelunits en aangrenzende oppervlakken - Oppervlakken van medische hulpmiddelen breed effectief binnen zeer korte tijd - Goede bevochtigingseigenschappen - Snel, streeploos drogendDe Mikrozid Liquid producten zijn effectief tegen onder andere bacteriën (incl. TB), schimmels, hepatitis B virussen, HIV, HCV, adenovirussen en rotavirussen. Dit product is alleen voor professionele eindgebruikers en wordt NIET geleverd aan particuliere gebruikers! LET OP: Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Buiten bereik van kinderen houden. Gevarenaanduidingen: (H226) Ontvlambare vloeistof en damp. (H319) Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (H336) Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Voorzorgsmaatregelen: P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 - Inademen van dampen/nevel vermijden, P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken, P280 - Beschermende handschoenen (bijv. nitrilrubber)/oogbescherming dragen, P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig enkele minuten met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Blijven spoelen. P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: medische hulp inroepen.

  142,74 €  28,55 € / l

  119,95 € Excl. BTW

 • MIKROZID AF-doekjes - REFILL BAGS, 150 stuks (P.100.0543)

  MIKROZID AF-doekjes - REFILL BAGS, 150 stuks (P.100.0543)

  MIKROZID AF doekjes - navulverpakking, 150 stuks voor artikel P.100.0542 (blik) voor snelle desinfectie van medische hulpmiddelen, patiëntencouches Snelle desinfectie op alcoholbasis voor medische hulpmiddelen in alle omgevingen en afveegbare oppervlakken van alle soorten met een verhoogd infectierisico en de noodzaak van korte contacttijden, bijv: Oppervlakken in de buurt van patiënten Patiëntenbehandelunits Onderzoeksbanken Operatietafels met aangrenzende werkoppervlakken Oppervlakken van medische apparatuur Gebruik desinfectiemiddelen zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Het product is uiterst compatibel met metalen en kunststoffen (behalve acrylglas en alcoholgevoelige verf). Neem de brand- en explosiebeveiliging in acht bij het gebruik van desinfectiemiddelen op alcoholbasis in het BR-voorschrift "Desinfectiewerkzaamheden in de gezondheidszorg". Alleen kleine oppervlakken behandelen. Het wisbereik is afhankelijk van de kamertemperatuur en de structuur van het te desinfecteren oppervlak. Meer informatie is op aanvraag verkrijgbaar. De bus bijvullen: Desinfecteer eerst uw handen en trek nieuwe beschermende handschoenen aan. Zorg er tijdens het hervullen voor dat de handschoenen niet door andere activiteiten worden besmet. De dop van het deksel moet voor elke navulling opnieuw worden behandeld. Tijdens het herbehandelen wordt deze gedesinfecteerd met een oppervlaktedesinfectiemiddel op alcoholbasis. Dit product is uitsluitend bestemd voor professionele eindgebruikers en wordt NIET geleverd aan particuliere gebruikers! LET OP: Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Buiten bereik van kinderen houden. Gevarenaanduidingen: (H226) Ontvlambare vloeistof en damp. (H319) Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (H336) Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Voorzorgsmaatregelen: P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 - Inademen van dampen/nevel vermijden, P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken, P280 - Beschermende handschoenen (bijv. nitrilrubber)/oogbescherming dragen, P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig enkele minuten met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Blijven spoelen. P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: medische hulp inroepen.

  18,98 €

  15,95 € Excl. BTW

 • MIKROZID AF doekjes, voor snelle desinfectie van medische hulpmiddelen, 1 blik van 150 (P.100.0542) MIKROZID AF doekjes, voor snelle desinfectie van medische hulpmiddelen, 1 blik van 150 (P.100.0542)

  MIKROZID AF doekjes, voor snelle desinfectie van medische hulpmiddelen, 1 blik van 150 (P.100.0542)

  MIKROZID AF doekjes - 1 blik met 200 gebruiksklare doekjes Snelle desinfectie op alcoholbasis voor medische hulpmiddelen in alle omgevingen en afveegbare oppervlakken van alle soorten met een verhoogd infectierisico en de noodzaak van korte contacttijden, bijv: Oppervlakken in de buurt van patiënten Patiëntenbehandelunits Onderzoeksbanken Operatietafels met aangrenzende werkoppervlakken Oppervlakken van medische apparatuur Gebruik desinfectiemiddelen zorgvuldig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Het product is uiterst compatibel met metalen en kunststoffen (behalve acrylglas en alcoholgevoelige verf). Neem de brand- en explosiebeveiliging in acht bij het gebruik van desinfectiemiddelen op alcoholbasis in het BR-voorschrift "Desinfectiewerkzaamheden in de gezondheidszorg". Alleen kleine oppervlakken behandelen. Het wisbereik is afhankelijk van de kamertemperatuur en de structuur van het te desinfecteren oppervlak. Meer informatie is op aanvraag verkrijgbaar.De bus bijvullen: Desinfecteer eerst uw handen en trek nieuwe beschermende handschoenen aan. Zorg er tijdens het hervullen voor dat de handschoenen niet door andere activiteiten worden besmet. De dop van het deksel moet voor elke navulling opnieuw worden behandeld. Tijdens het herbehandelen wordt de dop gedesinfecteerd met een oppervlakte-desinfectiemiddel op alcoholbasis. Dit product is uitsluitend bestemd voor professionele eindgebruikers en wordt NIET geleverd aan particuliere gebruikers! LET OP: Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Buiten bereik van kinderen houden. Gevarenaanduidingen: (H226) Ontvlambare vloeistof en damp. (H319) Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (H336) Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Voorzorgsmaatregelen: P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 - Inademen van dampen/nevel vermijden, P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken, P280 - Beschermende handschoenen (bijv. nitrilrubber)/oogbescherming dragen, P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig enkele minuten met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Blijven spoelen. P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: medische hulp inroepen.

  23,68 €

  19,90 € Excl. BTW

 • 7,65 €

  6,43 € Excl. BTW

 • FERMACIDAL D2, desinfectie van oppervlakken en voorwerpen, navulzak 120 stuks (voor P.100.0073) (P.100.0074)

  FERMACIDAL FERMACIDAL D2, desinfectie van oppervlakken en voorwerpen, navulzak 120 stuks (voor P.100.0073) (P.100.0074)

  Fermacidal D2 desinfecterende vochtige doekjes bevatten geen alcohol en zijn geschikt voor de snelle desinfectie van nat afwasbare oppervlakken en voorwerpen van allerlei aard. De doekjes zijn bloedoplossend, neutraliseren geurbacteriën en zijn geurloos. Ze vlekken niet en veroorzaken geen huidirritatie. Ze hebben een goede materiaalcompatibiliteit met metalen, rubberen en plastic onderdelen. Ze zijn niet vluchtig en oxideren geen metalen. Fermacidal D2 desinfectiedoekjes zijn bacteriedodend en schimmeldodend (Candida). Zijn effectief tegen hepatitis B, HIV, tuberculose, rotavirussen en influenza A griepvirussen (H5N1 vogelgriep, H1N1 varkensgriep). GEBRUIK Fermacidal D2 desinfectiedoekjes worden meestal gebruikt in huishoudens, in de medische sector en ook in openbare instellingen (ook geschikt voor elektronische apparaten). ACTIEVE INGREDIËNTEN Quaternaire ammoniumverbindingen. VERPAKKINGSEENHEDEN Blik met 120 vochtige doekjes (Art. Nr. P.100.0073)Navulzak met 120 vochtige doekjes (Art. Nr. P.100.0074)BAG Nr.

  20,11 €

  16,90 € Excl. BTW

 • FERMACIDAL D2, desinfectie van oppervlakken en voorwerpen, 120 desinfectiedoekjes in een blik (P.100.0073)

  FERMACIDAL FERMACIDAL D2, desinfectie van oppervlakken en voorwerpen, 120 desinfectiedoekjes in een blik (P.100.0073)

  Fermacidal D2 desinfecterende vochtige doekjes bevatten geen alcohol en zijn geschikt voor de snelle desinfectie van nat afwasbare oppervlakken en voorwerpen van allerlei aard. De doekjes zijn bloedoplossend, neutraliseren geurbacteriën en zijn geurloos. Ze vlekken niet en veroorzaken geen huidirritatie. Ze hebben een goede materiaalcompatibiliteit met metalen, rubberen en plastic onderdelen. Ze zijn niet vluchtig en oxideren geen metalen. Fermacidal D2 desinfectiedoekjes zijn bacteriedodend en schimmeldodend (Candida). Zijn effectief tegen hepatitis B, HIV, tuberculose, rotavirussen en influenza A griepvirussen (H5N1 vogelgriep, H1N1 varkensgriep). GEBRUIK Fermacidal D2 desinfectiedoekjes worden meestal gebruikt in huishoudens, in de medische sector en ook in openbare instellingen (ook geschikt voor elektronische apparaten). ACTIEVE INGREDIËNTEN Quaternaire ammoniumverbindingen. VERPAKKINGSEENHEDEN Blik met 120 vochtige doekjes (Art. Nr. P.100.0073)Navulzak met 120 vochtige doekjes (Art. Nr. P.100.0074)BAG Nr.

  27,37 €

  23,00 € Excl. BTW

 • ICEPUR Desinfecterend reinigingsconcentraat, eiwit- en vetoplossend, bus van 10 liter (P.100.0082)

  ICEPUR Desinfecterend reinigingsconcentraat, eiwit- en vetoplossend, bus van 10 liter (P.100.0082)

  ICEPUR Desinfecterend Reinigingsconcentraat 10 lt. bus, eiwit- en vetoplossend - alleen voor professionele gebruikers / specialisten - geen verkoop aan particulieren. ICEPUR is een desinfecterend reinigingsconcentraat, zonder alcohol, voor gecombineerde wisdesinfectie en reiniging van oppervlakken en inventaris. Icepur is bacteriedodend, schimmeldodend (Candida), algicide en selectief virucide. Het lost proteïnen en vet op, neutraliseert geurveroorzakende bacteriën en heeft een goede materiaalcompatibiliteit. Het bevat geen giftige of vluchtige bestanddelen en kan daarom ook in gesloten ruimten worden gebruikt. TOEPASSING Icepur heeft veel mogelijke toepassingsgebieden. Het wordt vooral gebruikt in de medische sector, laboratoria, voedselproductie en ook in openbare instellingen. Het wordt ook gebruikt als masker desinfectie en reiniging in geval van pandemieën of epidemieën. Verdun met water volgens de instructies: voor 1%-e oplossing, 1 : 100, 10 ml Icepur op 1 liter water; in geval van zwaardere vervuiling gebruik 2%-e oplossing, 1 : 50, 20 ml Icepur op 1 liter water. ACTIEVE INGREDIËNTEN Quaternaire ammoniumverbindingen en niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen. VERPAKKINGSEENHEDEN 2 liter handgreepfles (art. nr. P.100.0081)10 liter bus (art. nr. P.100.0082) BAG Nr. CHZB0208

  267,19 €  26,72 € / l

  224,53 € Excl. BTW

 • ICEPUR desinfecterend reinigingsconcentraat, eiwit- en vetoplossend, 2 liter fles (P.100.0081)

  ICEPUR desinfecterend reinigingsconcentraat, eiwit- en vetoplossend, 2 liter fles (P.100.0081)

  Icepur is een desinfecterend reinigingsconcentraat (1:00), zonder alcohol, voor gecombineerde wisdesinfectie en reiniging van oppervlakken en inventaris. Eiwit- en vetoplossend Icepur is bacteriedodend, schimmeldodend (Candida), algicide en selectief virucide. Het lost eiwitten en vet op, neutraliseert geurveroorzakende bacteriën en heeft een goede materiaalcompatibiliteit. Het bevat geen giftige of vluchtige bestanddelen en kan daarom ook in gesloten ruimten worden gebruikt. TOEPASSINGIcepur heeft veel mogelijke toepassingsgebieden. Het wordt vooral gebruikt in de medische sector, laboratoria, voedselproductie en ook in openbare instellingen. Het wordt ook gebruikt als masker desinfectie en reiniging in geval van pandemieën of epidemieën. Verdun met water volgens de instructies: voor 1%-e oplossing, 1 : 100, 10 ml Icepur op 1 liter water; in geval van zwaardere vervuiling gebruik 2%-e oplossing, 1 : 50, 20 ml Icepur op 1 liter water. ACTIEVE INGREDIËNTENQuaternaire ammoniumverbindingen en niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen. VERPAKKINGSEENHEDEN2 liter handgreepfles (art. nr. P.100.0081)10 liter bus (art. nr. P.100.0082) BAG Nr. CHZB0208

  82,05 €  41,03 € / l

  68,95 € Excl. BTW

 • MIKROZID Vloeibaar, aldehydevrije snelle desinfectie van medische hulpmiddelen, bus van 10 liter (P.100.0545)

  MIKROZID Vloeibaar, aldehydevrije snelle desinfectie van medische hulpmiddelen, bus van 10 liter (P.100.0545)

  Mikrozid AF Vloeibaar 10 liter, gebruiksklare oplossing voor snelle desinfectie van medische hulpmiddelen.Aldehydevrij effectief binnen zeer korte tijd, residuvrij drogend en goede bevochtigingseigenschappen - Zeer geschikt voor onderzoekstafels - Patiëntenbehandelunits en aangrenzende oppervlakken - Oppervlakken van medische hulpmiddelen breed effectief binnen zeer korte tijd - Goede bevochtigingseigenschappen - Snel, streeploos drogendDe Mikrozid Liquid producten zijn effectief tegen onder andere bacteriën (incl. TB), schimmels, hepatitis B virussen, HIV, HCV, adenovirussen en rotavirussen.Dit product is alleen voor professionele eindgebruikers en wordt NIET geleverd aan particuliere gebruikers! LET OP: Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Buiten bereik van kinderen houden. Gevarenaanduidingen: (H226) Ontvlambare vloeistof en damp. (H319) Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (H336) Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Voorzorgsmaatregelen: P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 - Inademen van dampen/nevel vermijden, P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken, P280 - Beschermende handschoenen (bijv. nitrilrubber)/oogbescherming dragen, P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig enkele minuten met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Blijven spoelen. P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: medische hulp inroepen.

  268,55 €  26,86 € / l

  225,67 € Excl. BTW

Footer image

© 2024 HCTT Europe GmbH, Berlijn, uw partner voor complementaire geneeskunde sinds 1998

 • American Express
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • Maestro
 • Mastercard
 • PayPal
 • Shop Pay
 • Union Pay
 • Visa