MIKROZID Vloeibaar, aldehydevrije alcoholische desinfectie van oppervlakken/voorwerpen 1 liter (P.100.0540)

  Omschrijving

  Mikrozid Vloeibaar 1 liter

  Snel desinfectiemiddel op alcoholbasis voor medische hulpmiddelen en medische inventaris


  - Zeer geschikt voor onderzoekstafels - patiëntenbehandelunits en aangrenzende oppervlakken - oppervlakken van medische apparatuur - binnen zeer korte tijd over het algemeen effectief - goede bevochtigingseigenschappen - snelle, streeploze droging

  ® De Mikrozid Liquid producten zijn effectief tegen o.a. bacteriën (incl. TB), schimmels, hepatitis B virussen, HIV, HCV, adenovirussen en rotavirussen.

  Dit product is alleen voor professionele eindgebruikers en wordt NIET geleverd aan particuliere gebruikers!

  LET OP: Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Buiten bereik van kinderen houden.

  Gevarenaanduidingen: (H226) Ontvlambare vloeistof en damp. (H319) Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (H336) Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

  Voorzorgsmaatregelen: P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 - Inademen van dampen/nevel vermijden, P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken, P280 - Beschermende handschoenen (bijv. nitrilrubber)/oogbescherming dragen, P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig enkele minuten met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Blijven spoelen. P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: medische hulp inroepen.


  MIKROZID Vloeibaar, aldehydevrije alcoholische desinfectie van oppervlakken/voorwerpen 1 liter (P.100.0540)

   Productformulier

   SKU: P.100.0540

   27,61 € Incl. BTW 23,20 € Excl. BTW  27,61 € / lInkl. MwSt. zzgl. Versand Lieferzeit: 3-5 Tage


    • Snelle levering
    • Gecodeerde betaling
    • Om de weegschaalprijzen te bekijken, log in met je zakelijke account

    Informatie over medische hulpmiddelen
    Dit is een medisch hulpmiddel. Vraag advies aan een specialist en lees de bijsluiter.

           

    Omschrijving

    Mikrozid Vloeibaar 1 liter

    Snel desinfectiemiddel op alcoholbasis voor medische hulpmiddelen en medische inventaris


    - Zeer geschikt voor onderzoekstafels - patiëntenbehandelunits en aangrenzende oppervlakken - oppervlakken van medische apparatuur - binnen zeer korte tijd over het algemeen effectief - goede bevochtigingseigenschappen - snelle, streeploze droging

    ® De Mikrozid Liquid producten zijn effectief tegen o.a. bacteriën (incl. TB), schimmels, hepatitis B virussen, HIV, HCV, adenovirussen en rotavirussen.

    Dit product is alleen voor professionele eindgebruikers en wordt NIET geleverd aan particuliere gebruikers!

    LET OP: Gebruik biociden voorzichtig. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie. Buiten bereik van kinderen houden.

    Gevarenaanduidingen: (H226) Ontvlambare vloeistof en damp. (H319) Veroorzaakt ernstige oogirritatie. (H336) Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

    Voorzorgsmaatregelen: P210 - Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261 - Inademen van dampen/nevel vermijden, P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken, P280 - Beschermende handschoenen (bijv. nitrilrubber)/oogbescherming dragen, P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig enkele minuten met water spoelen. Verwijder contactlenzen indien mogelijk. Blijven spoelen. P337+P313 - Bij aanhoudende oogirritatie: medische hulp inroepen.


    Laatst bekeken

    Footer image

    © 2024 HCTT Europe GmbH, Berlijn, uw partner voor complementaire geneeskunde sinds 1998

    • American Express
    • Apple Pay
    • Google Pay
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa